WATCHMAN® ALARM

WATCHMAN® ALARM

Watchman® Alarm dostarcza użytkownikowi aktualnych informacji na temat poziomu magazynowanej w zbiorniku substancji. Urządzenie uruchamia alarm poziomu oleju w odbiorniku znajdującym się w domu lub biurze w przypadku gwałtownego spadku poziomu oleju w zbiorniku. Wielokrotnie nagradzany czujnika zbiornika Watchman® Alarm składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik jest montowany na zbiorniku oleju i mierzy poziom oleju w jego wnętrzu. Informacja ta jest przekazywana bezprzewodowo do odbiornika, który można podłączyć do standardowego gniazda domowego, gdzie jest wyświetlana na czytelnym wyświetlaczu LCD. W przypadku nagłego spadku poziomu oleju, zostanie on wykryty przez czujnik poziomu oleju, a w odbiorniku włączy się alarm zbiornika oleju, infornując o tym właściciela zbiornika.

Wskaźnik poziomu oleju Watchman® Alarm to innowacyjne, elektroniczne urządzenie pomiarowe umożliwiające monitorowanie poziomu substancji w zbiorniku za pomocą fal ultradźwiękowych

Najważniejsze informacje o produkcie

Charakterystyka

Temperatura robocza:

-10°C ÷ +50°C

Stopień ochrony:

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach; TX - IP67

Częstotliwość radiowa:

433 MHz

Sposób pomiaru:

Ultradźwięki

Zakres ultradźwiękowy:

0,5-3 m

Dokładność pomiaru:

± 2 cm

Wskaźnik poziomu odbiornika:

10% wysokości zbiornika na słupek

Gwarancja:

2 lata

Podobne produkty